Arkki -
anarkismia ja rakkautta kirkko

Arkki on kristinuskon syvälliseen muutokseen tähtäävä liike. 

Muutoksen periaatteet: 

1. Anarkistinen

 

Arkki kyseenalaistaa hierarkkiset valtarakennelmat.

 

 

 

2. Antikapitalistinen

 

Arkki tuomitsee köyhiä sortavan politiikan ja luomakuntaa riistävän kapitalismin.

 

 

 

3. Apokalyptinen

 

Arkki luo toivoa syvästi eriarvoistetussa ja polarisoituneessa, ilmaston lämpenemisen ja ydinsodan uhkaamassa maailmassa.

 

 

 

4. Ei-hierarkkinen

 

Arkki luo ei-patriarkaalista ja ei-hierarkkista kieltä, joka synnyttää tunteen läheisyydestä, vastavuoroisuudesta ja riippuvuudesta Jumalan ja luomakunnan välille.

 

 

5. Ekoteologinen

 

Luomakunta on Jumalan ruumis, yksi ja jakamaton, subjekti, ei hyväksikäytettävä kohde. 

 

6. Karismaattinen

 

Arkki on avoin Hengelle yksilöä ja yhteisöä uudistavana voimana.

 

 

 

7. Kontemplatiivinen

 

Arkki viljelee hiljaisuutta, tukee meditatiivista ja kuuntelevaa elämänasennetta.

 

 

8. Muutoksellinen

 

Arkki kutsuu syvälliseen muutokseen, ei-kilpailulliseen elämänasenteeseen, myötätuntoon koko luomakuntaa kohtaan. 

 

 

 

9. Panen-teistinen

 

Jumala on kaikessa, kaikki on Jumalassa, mutta Jumala on enemmän kuin kaikki.

 

10. Poliittinen

 

Kristinusko on vakavasti otettava sosiaalinen ja poliittinen muutosvoima, joka pyrkii ihmisen ja luomakunnan vapauttamiseen kaikesta mikä sitoo, sortaa ja riistää.

 

 

11. Profeetallinen

 

Arkki synnyttää avaran tilan, toivon ja tulevaisuuden tässä ja nyt, avaa oven umpikujaan.

 

 

12. Raamatullinen

 

Raamattu on vastaisku sortajille. Sen ainoa auktoriteetti on siinä, missä määrin se herättää ihmisissä totuuden janon, rakkauden ja myötätunnon.

 

 

 

13. Rakkaudellinen

 

Arkki korostaa jokaisen ihmisen ja luomakunnan arvokkuutta. Universumi on Jumalan rakkauden ilmausta, joka tuli esiin Jeesuksessa.

 

 

 

14. Solidaarinen

 

Arkki osallistuu konkreettisesti lähellä ja kaukana olevien lähimmäistemme ja luomakunnan kärsimyksiin.

 

 

 

15. Universaalinen

 

Arkki murtaa raja-aidat, sulkee sisään koko luomakunnan, eläimet, luonnon ja ihmiset ideologioihin, etnisyyteen tai seksuaaliseen suuntaukseen katsomatta.

 

"Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi." (Gal. 3:28)